Specialisaties


Personen-& familierecht

Relaties tussen mensen, -zowel tussen volwassenen onderling als tussen volwassenen en kinderen- hebben juridische consequenties. Zowel bij het ontstaan als bij het verbreken van deze relaties is het belangrijk om zaken goed te regelen. Deze zaken vallen onder het personen- en familierecht. Juist vanwege het persoonlijke karakter, is het soms moeilijk om emoties te scheiden van juridische en financiële belangen.
Lees verder…  

Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van vermogen in het geval iemand (de erflater) komt te overlijden. Bij het overlijden van een naaste kan soms onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van een testament en de rechten van de betrokkenen. Ook zonder testament is het vaak onduidelijk wie welke rechten en bevoegdheden heeft. Er kunnen vragen ontstaan zoals: ‘mag ik de inboedel van mijn vader of moeder zelfstandig verkopen’, ‘hoe ga ik om met de financiële bevoordeling van mijn broer of zus’ en ‘wat zijn mijn plichten als executeur?’ In zo’n emotionele tijd is een helder advies belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent. Ook hiervoor kunt u terecht bij KreteMarres.
Lees verder…  


Mediation

Als u in de toekomst verbonden blijft met uw ex-partner, bijvoorbeeld omdat u samen kinderen heeft, dan kunt u er veel belang bij hebben om samen tot een goede oplossing te komen. In dit geval begeleidt een mediator het onderhandelingsproces. Onafhankelijk en neutraal, in een vertrouwelijke sfeer. Het is de taak van de mediator om beide partijen te voorzien van juridische informatie en hen te begeleiden om samen te komen tot een oplossing die een goede basis legt voor een nieuwe toekomst.
Lees verder…  


Collaborative Solutions

Wie streeft naar een oplossing zonder tussenkomst van een rechter, maar toch behoefte heeft aan een eigen advocaat kan kiezen voor Collaborative solutions. Hierbij staan wederzijds respect en een open communicatie centraal. Iedere partij wordt bijgestaan door een eigen advocaat en de gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een coach. Zo nodig wordt er een accountant of (kinder) psycholoog ingeschakeld. Deze manier van geschiloplossing heeft dezelfde voordelen als mediation, maar is vooral geschikt als er ongelijkheid bestaat in kennis, emoties en macht. Beide partijen hebben een eigen advocaat die deze verschillen overbrugt. Ze strijden niet tegen elkaar, maar met elkaar voor hetzelfde doel. De coach zorgt ervoor dat emoties sneller onder controle zijn en dat de gevolgen van een echtscheiding sneller en soepeler geregeld kunnen worden. Deze oplossing is duurder dan mediation -waarbij één advocaat voor beide partijen volstaat- maar nog altijd veel goedkoper dan procederen.
Lees verder…  


Procederen

Wie lijnrecht tegenover iemand staat, zonder dat een oplossing in onderling overleg mogelijk is, heeft hulp nodig van iemand met veel proceservaring. KreteMarres kan voor u een inschatting maken van het procesrisico en u deskundig bijstaan tijdens de procedure.
Lees verder…  


Advies

Als u behoefte heeft aan een advies over een specifiek onderwerp op het gebied van personen- en familierecht of erfrecht bijvoorbeeld huwelijksvermogensrecht, ouderschapsplan, alimentatie, opstellen huwelijksvoorwaarden etc. dan kunt u bij KreteMarres terecht voor een deskundig advies.
Lees verder…  


Second Opinion

Tijdens een procedure of een mediationproces kan de vraag ‘kiest mijn advocaat of mediator wel de optimale aanpak?’ ontstaan. Dan kunt u bij ons een second opinion vragen. 
Lees verder…  


Specialisatieverenigingen

  1. Vereniging van Familierecht Advocatenen Scheidingsbemiddelaars (VFAS)
  2. Vereniging van Collaborative Professionals (VVCP)
  3. Mediatorsfederatie kwaliteitsregister Nederland (MFN)
  4. Vereniging van Internationale Kinderontvoeringsadvocaten (IKO)
  5. Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)