Personen-& Familierecht

Relaties tussen mensen, -zowel tussen volwassenen onderling als tussen volwassenen en kinderen- hebben juridische consequenties. Zowel bij het ontstaan als bij het verbreken van deze relaties is het belangrijk om zaken goed te regelen. Deze en de navolgende zaken vallen onder het personen- en familierecht:

 • Nationale en internationale (echt)scheiding
 • De ondernemer en echtscheiding
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Verbreking van samenlevingsrelatie, waaronder afwikkeling samenlevingscontract
 • Opstellen dan wel wijzigen van het ouderschapsplan en/of de zorgregeling
 • Vaststelling en wijziging kinderalimentatie
 • Vaststelling, wijziging en beëindiging partneralimentatie
 • Vermogensverdeling, inclusief afwikkeling huwelijksvoorwaarden
 • Pensioenverevening en verdeling pensioen in eigen beheer
 • Gezag, bijzonder curator
 • Vaststelling en ontkenning vaderschap
 • Erkenning en vernietiging van de erkenning
 • Adoptie, stiefouderadoptie, mee-moederadoptie
 • Curatele, bewind, mentorschap
 • Naamrecht (wijziging voornaam en/of geslachtsnaam)
 • Advisering huwelijksvoorwaarden

Juist vanwege het persoonlijke karakter, is het soms moeilijk om emoties te scheiden van juridische en financiële belangen. Het is dan belangrijk dat u wordt bijgestaan door iemand met een gedegen juridische kennis die ook oog heeft voor de bijkomende emoties.

KreteMarres is hierin gespecialiseerd.
 

Echtscheidingsadvocaat in den haag

 

postquoteJaarlijks volg ik diverse cursussen op juridisch en fiscaal gebied om er voor te zorgen dat ik juridisch inhoudelijk van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijf. De hoogst mogelijke specialisatie is de VFAS specialisatie opleiding personen- en familierecht welke ik heb afgerond middels eenmondeling examen met een 9postquote2