Limitering partneralimentatie en terugbetalingsverplichting partneralimentatie

Klik hier voor de uitspraak.

Publicatie uitspraak Gerechtshof Den Haag van 18-11-2015.
Client N. Kretè: De man
Essentie: Wijziging van gelimiteerde partneralimentatie en terugbetalingsverplichting teveel betaalde partneralimentatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:3767

Het Gerechthof oordeelt dat een teleurgestelde toekomstverwachting, zoals hierboven beschreven, op zich niet een zodanig wijziging van omstandigheden en zijn de overige door de vrouw ter zake naar voren gebrachte omstandigheden niet dermate bijzondere omstandigheden dat een verlenging van de alimentatietermijn op grond van artikel 1:401lid2 BW gerechtvaardig is. Het verzoek van de man om de bestreden beschikking te vernietingen wordt toegewezen. De vrouw wordt tevens veroordeeld om de door de man met ingang van 25 augustus 2014 teveel betaalde partneralimentatie terug te betalen.