Inkomensverlies. Bepalen hoogte salaris DGA

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 november 2014, nr. 200.145.203-01
ECLI:NL:GHARL:2014:9240

Noot N.P.J.M. Krete´-Marres
Inkomensverlies. Bepalen hoogte salaris
DGA. Interen op vermogen.

Dient er rekening te worden gehouden met het inkomensverlies van de DGA? Wat is een redelijk inkomen voor een DGA en kan van de alimentatieplichtige worden verwacht dat hij inteert op zijn vermogen teneinde aan zijn onderhoudsverplichting te voldoen?

Klik voor het volledige artikel op de onderstaande link:
JIN 2015 afl. 1 annotatie Kreté-Marres