top of page

(Inter)Nationaal

Personen- & Familie Recht

Relaties tussen mensen, -zowel tussen volwassenen onderling als tussen volwassenen en kinderen- hebben juridische consequenties. Zowel bij het ontstaan als bij het verbreken van deze relaties is het belangrijk om zaken goed te regelen. Deze en de navolgende zaken vallen onder het personen- en familierecht:

 • Nationale en internationale (echt)scheiding

 • De ondernemer en echtscheiding

 • Ontbinding geregistreerd partnerschap

 • Verbreking van samenlevingsrelatie, waaronder afwikkeling samenlevingscontract

 • Opstellen dan wel wijzigen van het ouderschapsplan en/of de zorgregeling

 • Vaststelling en wijziging kinderalimentatie

 • Vaststelling, wijziging en beëindiging partneralimentatie

 • Vermogensverdeling, inclusief afwikkeling huwelijksvoorwaarden

 • Pensioenverevening en verdeling pensioen in eigen beheer

 • Gezag, bijzonder curator

 • Vaststelling en ontkenning vaderschap

 • Erkenning en vernietiging van de erkenning

 • Adoptie, stiefouderadoptie, mee-moederadoptie

 • Curatele, bewind, mentorschap

 • Naamrecht (wijziging voornaam en/of geslachtsnaam)

 • Advisering huwelijksvoorwaarden

Juist vanwege het persoonlijke karakter, is het soms moeilijk om emoties te scheiden van juridische en financiële belangen. Het is dan belangrijk dat u wordt bijgestaan door iemand met een gedegen juridische kennis die ook oog heeft voor de bijkomende emoties.

Individual- and Family Law

Erfrecht

Het erfrecht regelt de overgang van vermogen in het geval iemand (de erflater) komt te overlijden. Bij het overlijden van een naaste kan soms onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van een testament en de rechten van de betrokkenen. Ook zonder testament is het vaak onduidelijk wie welke rechten en bevoegdheden heeft. Er kunnen vragen ontstaan zoals: ‘mag ik de inboedel van mijn vader of moeder zelfstandig verkopen’, ‘hoe ga ik om met de financiële bevoordeling van mijn broer of zus’ en ‘wat zijn mijn plichten als executeur?’ Zaken die bij het erfrecht onder meer aan de orde komen zijn:

 • Gevolgen overlijden zonder testament

 • Rechten erfgenamen, echtgenoot of echtgenote, kinderen, stiefkinderen en derden

 • Wettelijke verdeling

 • Testament, uitleg en de gevolgen van een testament

 • Legitieme portie, giften, legaten, vruchtgebruik en wilsrechten

 • Executeur, vereffening en bewind

 • De verdeling en de procedurele aspecten

In zo’n emotionele tijd is een helder advies belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent en indien nodig bijstand in een procedure. Ook hiervoor kunt u terecht bij KreteMarres.

Inheritance Law

Mediation

Als u in de toekomst verbonden blijft met uw ex-partner, bijvoorbeeld omdat u samen kinderen heeft, dan kunt u er veel belang bij hebben om samen tot een goede oplossing te komen. In dit geval begeleidt een mediator het onderhandelingsproces. Onafhankelijk en neutraal, in een vertrouwelijke sfeer. Het is de taak van de mediator om beide partijen te voorzien van juridische informatie en hen te begeleiden om samen te komen tot een oplossing die een goede basis legt voor een nieuwe toekomst.

Er is een reconstructie gemaakt om u een indruk te geven van het mediation proces en van Nicole Kreté-Marres als mediator.

Mediation
bottom of page