Collaborative Solutions

Wie streeft naar een oplossing zonder tussenkomst van een rechter, maar toch behoefte heeft aan een eigen advocaat kan kiezen voor Collaborative solutions. Hierbij staan wederzijds respect en een open communicatie centraal. Iedere partij wordt bijgestaan door een eigen advocaat en de gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een coach. Zo nodig wordt er een accountant of (kinder) psycholoog ingeschakeld. Deze manier van geschiloplossing heeft dezelfde voordelen als mediation, maar is vooral geschikt als er ongelijkheid bestaat in kennis, emoties en macht. Beide partijen hebben een eigen advocaat die deze verschillen overbrugt. Ze strijden niet tegen elkaar, maar met elkaar voor hetzelfde doel. De coach zorgt ervoor dat emoties sneller onder controle zijn en dat de gevolgen van een echtscheiding sneller en soepeler geregeld kunnen worden. Deze oplossing is duurder dan mediation -waarbij één advocaat voor beide partijen volstaat- maar nog altijd veel goedkoper dan procederen.

 

Collaborative solutions