Erfrecht advocaat

Het erfrecht regelt de overgang van vermogen in het geval iemand (de erflater) komt te overlijden. Bij het overlijden van een naaste kan soms onduidelijkheid ontstaan over de uitleg van een testament en de rechten van de betrokkenen. Ook zonder testament is het vaak onduidelijk wie welke rechten en bevoegdheden heeft. Er kunnen vragen ontstaan zoals: ‘mag ik de inboedel van mijn vader of moeder zelfstandig verkopen’, ‘hoe ga ik om met de financiële bevoordeling van mijn broer of zus’ en ‘wat zijn mijn plichten als executeur?’ Zaken die bij het erfrecht onder meer aan de orde komen zijn:

  • Gevolgen overlijden zonder testament
  • Rechten erfgenamen, echtgenoot of echtgenote, kinderen, stiefkinderen en derden
  • Wettelijke verdeling
  • Testament, uitleg en de gevolgen van een testament
  • Legitieme portie, giften, legaten, vruchtgebruik en wilsrechten
  • Executeur, vereffening en bewind
  • De verdeling en de procedurele aspecten

In zo’n emotionele tijd is een helder advies belangrijk zodat u weet waar u aan toe bent en indien nodig bijstand in een procedure. Ook hiervoor kunt u terecht bij KreteMarres.

 

Erfrecht advocaat in den haag

 

postquoteJaarlijks volg ik diverse cursussen op juridisch en fiscaal gebied om er voor te zorgen dat ik juridisch inhoudelijk van de laatste ontwikkelingen op de hoogte blijf. De hoogst mogelijke specialisatie is de VFAS specialisatie opleiding erfrecht welke ik heb afgerond middels een mondeling examen met een 8postquote2