top of page
  • N.P.J.M. Kreté-Marres

Publicatie echtscheidingsconvenant in tijdschrift Nederlandse Mediation

Publicatie echtscheidingsconvenant clienten N. Kreté in tijdschrift Nederlandse Mediation jaargang 2015 – aflevering 2 juni. Trefwoorden: Echtscheiding Wetsartikelen: art. 1: 157 BW, 1: 158 BW, 1: 159BW, 1: 100 BW, 1: 392 BW en 1: 155 BW


Inhoud mediation

Partijen: echtpaar met twee minderjarige kinderen en ieder een eigen bedrijf.

Essentie: Partijen willen op een respectvolle manier uit elkaar waarin zij in de toekomst samen de zorg voor de kinderen op een gelijkwaardige manier delen en ieder in zijn of haar eigen levensonderhoud voorziet zonder dat er over en weer een verplichting is tot het betalen van partneralimentatie.

Casus: Partijen hebben samen twee minderjarige kinderen. Zij hebben ieder hun eigen bedrijf in de vorm van een eenmanszaak. De man heeft een ernstige ziekte die hem op dit moment nog niet belet in zijn arbeidswerkzaamheden maar op termijn mogelijk wel.

Belangen: Financiële onafhankelijkheid en gelijkwaardige zorgverdeling.

Resultaat: Een convenant tot stand gekomen waarin recht wordt gedaan aan wederzijds respect, gelijkwaardigheid als ouders en financiële onafhankelijkheid maar ook de zorgplicht ten opzichte van elkaar als ex-partners. Zeer uitvoerig gesproken over de voor- en nadelen van het doen van afstand van partneralimentatie. Uiteindelijk gekozen voor een bepaling in het convenant waarbij ieder van partijen indien er sprake is van een onvrijwillige inkomensdaling alsnog de mogelijkheid heeft om indien de ander daarvoor de draagkracht heeft een beroep te doen in een bijdrage in de kosten van zijn of haar levensonderhoud.


Klik hier voor Publicatie Ned Mediation

Recente blogposts

Alles weergeven

Compliment

PAUL DAEMEN, MSc., CCIM, CIPS, CRS, Wereldwijde industriële consultant: “Een van de beste advocaten waarmee ik in Nederland heb samengewerkt en heeft veel kennis van het Nederlandse vermogensrecht. BE

Comments


bottom of page