top of page
  • N.P.J.M. Kreté-Marres

Publicatie uitspraak Rechtbank

Klik hier voor de uitspraak.


Publicatie uitspraak Rechtbank Den Haag van 8 juli 2015. Client N. Kreté: De vrouw  Essentie: Ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, wederzijdse dwaling, gedeeltelijke vernietiging convenant ECLI:NL:RBDHA:2015:7725

De rechtbank stelt vast, conform door de vrouw verzocht, dat partijen hebben gedwaald ten aanzien van de hoogte van het door partijen ten tijde van het sluiten van het convenant reeds opgebouwde pensioen. De rechtbank is bovendien van oordeel dat de stelling van de vrouw dat ook de man gedwaald heeft onvoldoende gemotiveerd is weersproken en oordeelt dat de man ook gedwaald heeft. De rechtbank acht voorts het door vrouw gestelde causaal verband tussen de dwaling en de inhoud van artikel 5 van het convenant aanwezig is. Het geslaagde beroep op de dwaling leidt naar het oordeel van de rechtbank tot het toewijzen van de gevorderde gedeeltelijke vernietiging, namelijk zover het afspraken over ouderdoms- en nabestaandenpensioen betreft.

Nu de gedeeltelijke vernietiging terugwerkende kracht heeft, is de man gehouden zijn medewerking te verlenen aan het ongedaan maken van de uitvoering van de vernietigde artikelen en medewerking te verlenen aan de als wettelijk uitgangspunt geldende verevening. Dit betekent concreet dat hij de noodzakelijke formulieren binnen een maand na het wijzen van het vonnis zal moeten invullen en ondertekenen en zal dienen te verstrekken aan de pensioenuitvoerders. De rechtbank wijst derhalve de vordering van de vrouw toe.

Recente blogposts

Alles weergeven

Compliment

PAUL DAEMEN, MSc., CCIM, CIPS, CRS, Wereldwijde industriële consultant: “Een van de beste advocaten waarmee ik in Nederland heb samengewerkt en heeft veel kennis van het Nederlandse vermogensrecht. BE

Comentarios


bottom of page