top of page
  • N.P.J.M. Kreté-Marres

Zorg- en contactregeling en dwangsom

Klik hier voor de uitspraak.


Publicatie uitspraak Gerechtshof Den Haag van 23-07-2014. Client N. Kreté: De man Essentie: zorg- en contactregeling en dwangsom

ECLI:NL:GHDHA:2014:2539


Het Gerechthof geeft aan dat uit de recente rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat slechts onder uitzonderlijke omstandigheden de omgang tussen de ouder die niet de dagelijkse zorg heeft en het kind kan worden beperkt (Hoge Raad 17 januari 2014 ECLI:NLHR:2014:91).


Het Hof is noch uit het hiervoor genoemde psychiatrisch rapport, noch uit enig ander processtuk gebleken dat zich hier een dergelijke uitzonderingsgrond voordoet. Dat partijen over en weer een andere visie over de opvoeding hebben kan geen grond zijn om de omgang tussen de man en de kinderen te beperken. Dat geldt eveneens voor de verstoorde verhouding tussen de man en de vrouw. Van beide ouders mag worden verlangd dat zij hun onderlinge conflict niet projecteren op het wel en wee van de minderjarige kinderen. Zij dienen zich verder te realiseren dat het over en weer demoniseren geen positief effect heeft op de zorgregeling, zoals ook ter zitting met partijen is besproken. Met inachtneming van het vorenstaande acht het Hof het in het belang van de minderjarigen om een (opbouwende) zorgregeling vast te stellen.


De houding van de vrouw tot en met de voortgezette mondelinge behandeling geeft naar het oordeel van het Hof grond om te vrezen dat zij niet zonder meer haar medewerking zal verlenen aan de uitvoering van de contactregeling. Het Hof legt een dwangsom op van € 500,– voor iedere keer dat zij weigert haar medewerking te verlenen aan de contactregeling tussen de man en de minderjarige kinderen met een maximum van € 25.000,–.

Recente blogposts

Alles weergeven

Compliment

PAUL DAEMEN, MSc., CCIM, CIPS, CRS, Wereldwijde industriële consultant: “Een van de beste advocaten waarmee ik in Nederland heb samengewerkt en heeft veel kennis van het Nederlandse vermogensrecht. BE

Comentários


bottom of page